Asianajotoimisto, asianajaja, lakimies

Asiantunteva, kokenut ja kustannustehokas asianajaja

Asianajotoimistoni tarjoaa laadukasta ja luotettavaa asianajopalvelua ammattitaitoisella otteella ja vuosikymmenien kokemuksella. Asianajajana toimiessani tavoitteenani saavuttaa asiakkaani kannalta paras mahdollinen lopputulos asiantuntevasti, luottamuksellisesti ja ilman turhia kustannuksia.

Asianajotoimintani kattaa monipuolisesti kaikenlaiset oikeudelliset asiat asiakirjojen laatimisesta oikeudellisten neuvojen antamiseen ja oikeudenkäynneissä avustamiseen. Palveluihini kuuluu myös maksuton alkuneuvottelu.

Toimistoni sijaitsee Rovaniemen ydinkeskustassa, mutta toimialueeni kattaa koko Suomen. Valtaosa asiakkaistani on Rovaniemellä, Oulussa, Kemissä, Torniossa ja muualla Pohjois-Suomessa asuvia yksityishenkilöitä.

Oikeutesi turvaavaa asianajoa yksilöllisen tilanteesi mukaan

Asianajotoiminnan keskeisenä toimintaperiaatteena on asiakaslähtöisyys, johon kuuluu erityisesti asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioiminen ja toimiminen asiakkaan oikeusturvan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toiminnassani pyrin kohti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, samalla välttäen asiakkaan kannalta turhia oikeudellisia toimia.  Optimaalinen ratkaisu oikeudelliseen riitaan voidaankin usein saavuttaa ilman asian viemistä käräjäsaliin, kun oikeudenkäynnistä aiheutuva kuluriski ja muut tuomioistuinkäsittelystä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset pystytään välttämään.

Oikeusturvavavakuutus ja julkinen oikeusapu

Selvitän oikeutesi kulujen korvaamiseen mahdollisesta oikeusturvavakuutuksestasi tai julkisen oikeusavun kautta. Useimpiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvaosa, jonka perusteella korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vähävaraisella ja pienituloisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeudellisen asiansa hoitamisesta aiheutuneet kulunsa korvatuksi joko kokonaan tai osittain julkisella oikeusavulla.

Joustavaa ja luotettavaa palvelua vuodesta 1992

Työurani lakimiestehtävien parissa alkoi valmistuttuani vuonna 1991. Suoritettuani tuomioistuinharjoittelun sain varatuomarin arvonimen 1992, minkä jälkeen aloitin asianajotoiminnan harjoittamisen.