Ammattitaitoinen, kokenut ja kustannustehokas lakimies

Tarjoan laadukasta ja luotettavaa lakipalvelua ammattitaitoisella otteella, joka on peräisin vuosikymmenien kokemuksestani asianajo- ja lakimiestehtävissä. Lakimiehenä toimiessani tavoitteenani saavuttaa asiakkaani kannalta paras mahdollinen lopputulos toimimalla huolellisesti, luottamuksellisesti ja kustannustehokkaasti.

Toimintani kattaa monipuolisesti kaikenlaiset oikeudelliset asiat, kuten asiakirjojen laatimisen, oikeudellisen neuvonnan ja oikeudenkäynneissä avustamisen. Palveluihini kuuluu myös maksuton alkuneuvottelu.

Toimistoni sijaitsee Rovaniemen ydinkeskustassa, mutta toimialueeni kattaa koko Suomen. Valtaosa asiakkaistani on Rovaniemellä, Oulussa, Kemissä, Torniossa ja muualla Pohjois-Suomessa asuvia yksityishenkilöitä.

Oikeutesi turvaavaa palvelua yksilöllisen tilanteesi mukaan

Keskeisenä toimintaperiaatteenani on asiakaslähtöisyys, johon kuuluu erityisesti huolellinen perehtyminen asiaasi ja kaikkiin sen kannalta olennaisiin seikkoihin sekä toimiminen parhaalla mahdollisella tavalla oikeusturvasi toteutumiseksi.

Pyrin aina kohti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, välttäen samalla asiakkaan kannalta tarpeettomia oikeudellisia toimia.  Optimaalinen ratkaisu oikeudelliseen riitaan voidaankin usein saavuttaa ilman asian viemistä käräjäsaliin, kun oikeudenkäynnistä aiheutuva kuluriski ja muut tuomioistuinkäsittelystä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset pystytään välttämään.

Oikeusturvavavakuutus ja julkinen oikeusapu

Selvitän oikeutesi kulujen korvaamiseen mahdollisesta oikeusturvavakuutuksestasi tai julkisen oikeusavun kautta. Useimpiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvaosa, jonka perusteella korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vähävaraisella ja pienituloisella henkilöllä on yleensä mahdollisuus saada oikeudellisen asiansa hoitamisesta aiheutuneet kulunsa korvatuksi joko kokonaan tai osittain julkisella oikeusavulla.

Joustavaa ja luotettavaa palvelua vuodesta 1992

Työurani lakimiestehtävien parissa alkoi vuonna 1991. Varatuomarin arvonimen sain vuonna 1992, minkä jälkeen aloitin asianajotoiminnan harjoittamisen. Nykyisin tarjoan oikeusavustajan palvelua lakiasiaintoimiston muodossa.