Lakiasiaintoimistoni on yleisjuridinen, eli hoidan monipuolisesti kaikenlaisia oikeudellisia asioita

Maksuton alkuneuvottelu

Alkuneuvottelu, eli oikeudellista tilannetta ja toimeksiannon sisältöä koskeva lyhyehkö keskustelu on aina maksuton, mikäli toimeksiantoa ei neuvottelun jälkeen synny.

Voit siis ottaa  yhteyttä vaihtoehtojesi kartoittamiseksi ilman huolta kustannuksista.

Maksuttomaan alkuneuvotteluun kuuluu asian alustava selvittäminen, ongelmien oikeudellinen arviointi, sekä keskustelu asiasi ja oikeudellisen tilanteesi kannalta varteenotettavista ja järkevistä jatkotoimenpiteistä.

Tarjoan neuvontaa ja tulkinta-apua lakiasioissa yksityisille, yrityksille ja yhteisöille.

Avustan ja edustan asiakkaitani riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Hoidan esimerkiksi avioeroasioita, osituksia, pesänselvityksiä perinnönjakoja, perunkirjoituksia, sekä lasten huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasioita. Avustan myös avioehtojen ja testamenttien laatimisessa.

Asunto- ja kiinteistökaupoissa kauppakirjojen laatimisen lisäksi tavanomaisia ovat hinnanalennus- ja kaupanpurkuasiat. Rakentamisasioiden osalta kokemusta on kertynyt muun muassa kaavoitus- ja rakennuslupa-asioista.

Hoidan kaikenlaisia omaisuus- ja henkilövahinkoja koskevia vahingonkorvausasioita. 

Rikosasioissa avustan syytettyjä tai asianomistajia esitutkintavaiheesta aina oikeusprosessin loppuun saakka.

Avustan kaikenlaisissa lupa-asioissa ja muissa viranomaisprosesseissa, olipa kyseessä sitten kunnallinen tai valtion viranomainen. Huolehdin myös oikaisuvaatimuksen ja valituksen asianmukaisesta laatimisesta, sekä oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimessa.

Avustan esimerkiksi sopimusasiakirjojen laatimisessa, sopimuksen oikeudellisessa tulkinnassa ja sopimukseen liittyvissä riitatilanteissa.